روز قبل رییس دانگشاه علمی كاربردی شهر كرد در «همایش نرم افزارهای آزاد ، متن باز و لینوكس فارسی» سخن عجیبی را اعلان كردند : « هكر های رایانه ای دنیا به هیچ عنوان توانایی نفوذ به لینوكس فارسی را ندارند!!!! » لینوكس فارسی

واقعا چنین اداعایی فارغ از اینكه یك ادعای بی اساسی باشد نمایانگر سطح دانش فنی این عزیزان در زمینه امنیت می باشد.

هنوز هیچ شركت امنیتی ادعا نكرده و نخواهد كرد كه نرم فزار ما در برابر هكر ها امن است حال چگونه یك نفر می تواند ادعا كند كه سیستم عامل ما(؟) در برابر هكر ها امن است ؟

برای نمونه آنتی ویروس معروف Symantec را مشاهده كردید كه چگونه یك سوراخ امنیتی توانست اینگونه در بوغ و كرنا شود. شركت Symantec با این همه متخصص امنیتی كه هر كدام شاید به اندازه تمامی دست اندركاران لینوكس فارسی دانش برنامه نویسی و امنیتی دارند اینگونه گاف می دهند آن وقت چگونه می توان ادعا كرد كه یك سیستم عامل در این حد و اندازه می توان امن باشد ؟

روز قبل رییس دانگشاه علمی كاربردی شهر كرد در «همایش نرم افزارهای آزاد ، متن باز و لینوكس فارسی» سخن عجیبی را اعلان كردند : « هكر های رایانه ای دنیا به هیچ عنوان توانایی نفوذ به لینوكس فارسی را ندارند!!!! » لینوكس فارسی

واقعا چنین اداعایی فارغ از اینكه یك ادعای بی اساسی باشد نمایانگر سطح دانش فنی این عزیزان در زمینه امنیت می باشد.

هنوز هیچ شركت امنیتی ادعا نكرده و نخواهد كرد كه نرم فزار ما در برابر هكر ها امن است حال چگونه یك نفر می تواند ادعا كند كه سیستم عامل ما(؟) در برابر هكر ها امن است ؟

برای نمونه آنتی ویروس معروف Symantec را مشاهده كردید كه چگونه یك سوراخ امنیتی توانست اینگونه در بوغ و كرنا شود. شركت Symantec با این همه متخصص امنیتی كه هر كدام شاید به اندازه تمامی دست اندركاران لینوكس فارسی دانش برنامه نویسی و امنیتی دارند اینگونه گاف می دهند آن وقت چگونه می توان ادعا كرد كه یك سیستم عامل در این حد و اندازه می توان امن باشد ؟

آیا با این سخنان بسیاری از مدیران سطح بالا و بی خبر، به بیراهه نمی روند ؟

به نظر شما اینگونه گفته ها به چه میزان صحیح است و این سخنان چه تاثیری می تواند در سطح مدیریت سطح بالا داشته باشد ؟

منبع : سایت websecurity.ir

نوشته شده در تاریخ شنبه 20 خرداد 1385    | توسط: بهرام بهرام بیگی    | طبقه بندی: خبرهای جدید،     |
نظرات()