همانطور که می دانید در Windows Vista RC1 ، IIS7 ارائه شده است. ذیلا امکانات جدید این IIS نسبت به نگارش قبلی آن آمده است.
 1 – شما می توانید از Admin Tool  برای ساخت و مدیریت تعدادی از سایتها در یک Client Windows استفاده کنید و ما محدود به یک سایت نخواهید بود و بنابراین محدودیت 10 Connections هم وجود نخواهد داشت.
 2 –امکانات Administration Settings مربوط به IIS و ASP.Net را درون یک Admin Tool قرار گرفته اند بطوریکه شما می توانید قوانین Authentication و Authorization را در یک محل به جای چند محل مشاهده و مدیریت کنید.
 3 – Admin Tool از یک Web.Config مجتمع استفاده می کند. IIS7 دیگر محل ذخیره سازی MetaBase ندارد و بجای آن از یک مدل فایلی شبیه Web.Config  مانند همان چیزی که ASP.Net پشتیبانی می کند، برای فعال سازی تنظیمات استفاده می کند که به همراه محتوای Application ذخیره می شود. این بدین معنی است که آن را می توان بوسیله FTP یا XCopy به دستگاه Remotr کپی کرد و نیاز به نوشتن Script های مدیریتی نمی باشد.
 4 – Admin Tool از سیستم تفویض اختیار در مدیریت استفاده می کند(Delegate Administration) که به این معنی است که ارائه دهندگان سرویس هاستینگ می توانند به مشتریان خود اجازه استفاده از Admin Tool را بدهند تا بتوانند از راه دور هاست های مشترک خود را مدیریت کنند. ( در این مورد Admin Tool فقط اجازه دسترسی به موارد شخصی که مربوط به سایت خاصی است را می دهد. و تمام امکانات را در اختیار نمی گذارد)

بقیه ی مقاله در ادامه ی مطلب

همانطور که می دانید در Windows Vista RC1 ، IIS7 ارائه شده است. ذیلا امکانات جدید این IIS نسبت به نگارش قبلی آن آمده است.
 1 – شما می توانید از Admin Tool  برای ساخت و مدیریت تعدادی از سایتها در یک Client Windows استفاده کنید و ما محدود به یک سایت نخواهید بود و بنابراین محدودیت 10 Connections هم وجود نخواهد داشت.
 2 –امکانات Administration Settings مربوط به IIS و ASP.Net را درون یک Admin Tool قرار گرفته اند بطوریکه شما می توانید قوانین Authentication و Authorization را در یک محل به جای چند محل مشاهده و مدیریت کنید.
 3 – Admin Tool از یک Web.Config مجتمع استفاده می کند. IIS7 دیگر محل ذخیره سازی MetaBase ندارد و بجای آن از یک مدل فایلی شبیه Web.Config  مانند همان چیزی که ASP.Net پشتیبانی می کند، برای فعال سازی تنظیمات استفاده می کند که به همراه محتوای Application ذخیره می شود. این بدین معنی است که آن را می توان بوسیله FTP یا XCopy به دستگاه Remotr کپی کرد و نیاز به نوشتن Script های مدیریتی نمی باشد.
 4 – Admin Tool از سیستم تفویض اختیار در مدیریت استفاده می کند(Delegate Administration) که به این معنی است که ارائه دهندگان سرویس هاستینگ می توانند به مشتریان خود اجازه استفاده از Admin Tool را بدهند تا بتوانند از راه دور هاست های مشترک خود را مدیریت کنند. ( در این مورد Admin Tool فقط اجازه دسترسی به موارد شخصی که مربوط به سایت خاصی است را می دهد. و تمام امکانات را در اختیار نمی گذارد)
 5 – Admin Tool بوسیله .Netو Windows Form نوشته شده است و قابل توسعه است. این بدین معنی است که شما می توانید ماژولهای رابط کاربری را به داخل Admin Tool برای پشتیبانی از ماژولهای درحال اجرای HTTP و تنظیمات ارائه دهید.
 6 – Admin Tool یک Built-in ارائه می دهد که از قوانین عضویت ASP.Net.2.0 و سیستم مدیریت Role آن پشتیبانی می کند. این بدین معنی است که شما می توانید Role ها و User ها را در Admin Tool بسازید و User ها را به Role های مورد نظر مربوط سازید. این برای هر سیستم عضویتی که شما در ASP.Net.2.0 می نویسید کار می کند به شرط اینکه طبق قراردادهای استاندارد ASP.Net.2.0 پیاده سازی شود.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 مهر 1385    | توسط: بهرام بهرام بیگی    | طبقه بندی: ویندوز،     |
نظرات()